தமிழ் கணக்கு ....!


பல மொழி கண்கள் பேசும்
பாரில் நம் ஒரு மொழிப்
பார்வையிலே

நம் பூமி தாய் தாங்கி
நிற்கும் பதமான பாசத்தில்
பறை சாற்றும் நாவில்

பகாப்பதமாய் பிரிக்காத தமிழ்
தாய் தந்தை இரண்டின்முதல்
ஆறுபத அறிவு திறனாய்
சேருமிடத்தில்

கூட்டு மதீப்பீட்டால் கோடான
கோடி எண்ணில் கணக்கையும்
காலத் தமிழாய் மாற்றிய
அறிவு பெட்டகமே நம் தமிழ்மொழி ...!

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 24

அந்த பட்டாம் பூச்சி  என்ன விலை  வாங்கிக்கொள்கிறேன்  அந்த ஏழு நாட்களுக்கு பின்