வாரணம் ஆயிரம் ...!


வில்லானப் புருவத்தில்
விதையொன்று வைத்தேன்

காதல் சொல்லான கண்மையில்
கவியொன்று வரைந்தேன்

சொல்ல வார்த்தையில்லை
என்றாலும் வளைந்துவிட்டது

நம் காதல் வானில் தோன்றும்
வைரக் கதிரில்
வாரணம் ஆயிரம் ...!

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

இப்படிக்கு தழிழ் ...!

என் காதலை உன்னிடம்  சொன்னதை விட என்னிடம் சொன்னவை  தான் அதிகம் இப்படிக்கு தழிழ் (கவிதை)