வாழ்க்கை ...!


இரவுகள் சொல்லும் வாழ்க்கை பாடம் - அதில்
உறவுகள் வரையும் உயிரின் படம் - இதில்

குறைவுகள் நிறைவுகள் இணைந்திடுமே - அதில்
குடும்பம் ஒன்றாய் மகிழ்ந்துடுமே -இதில்

வரவுகள் செலவுகள் எல்லாம் கூடியே - அதில்
வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திடுமே - இதில்

உண்மை பொய்மை கலந்துண்டு - அதில்
உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் பலருண்டு - இதில்

ஜாதிகள் மதங்கள் பல உண்டும் - அதில்
சமத்துவம் நிறைந்த மனம் உண்டு - இதில்

வாழும் மனிதர் வீல்வதினால் - அதில்
வாழும் உயிர்கள் ஜெனிக்கின்றது !


No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

உயிர்த்திசை

விதைத்தவன் அயர்ந்து உறங்கிவிட்டான்  விடியலை தந்தவள் நீயல்லவோ  தாயே  படைத்தவன் துணையில் எனை வளர்க்க  பத்துப்பா...