சென்ரியுவாய்த் திருக்குறள் - 251-255

குறள் 251:
தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான் 
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்.


ஹிஷாலீ சென்ரியு :

கோலியைத் தின்றவன் 
ஆடுகிறான் கோயிலில்
அருளில்லாமல் 

குறள் 252:
பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி 
ஆங்கில்லை ஊன்தின் பவர்க்கு.

ஹிஷாலீ சென்ரியு :

இறைச்சி விற்றப் பணம் 
புரச்சி செய்தது 
பாவத்தின் கண்ணீரில் 

குறள் 253:
படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னூக்காது ஒன்றன் 
உடல்சுவை உண்டார் மனம்.

ஹிஷாலீ சென்ரியு :

பேனாவை மறந்த கத்தி...
போட என்றது
இறக்கத்தை...

குறள் 254:
அருளல்ல தியாதெனிற் கொல்லாமை கோறல் 
பொருளல்ல தவ்வூன் தினல்.

ஹிஷாலீ சென்ரியு :

கொலையில்லா இறக்கம் 
விலையில்லா பாவம் 
போக்கும்...!

குறள் 255:
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண 
அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு.

ஹிஷாலீ சென்ரியு :

கொன்றால் பாவம் 
தின்றால் நரகம் 
என்றது அறம்

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

புரிதலின்றி பிரிதல் ...!

ராமூ சோனா இருவரும் நல்ல நண்பர்கள் ஒரு நாள் சோனாவிற்கு எதோ தெரியத எண்ணில் இருந்து ஒரு குறுந்செய்தி (காதல் என்ற வார்த்தையை உபயோகித்து ...