சென்ரியுவாய்த் திருக்குறள்-226-230

குறள் 226:
அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன் 
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.


கரும்பாய் பசி தீர்த்து
  எறும்பாய் சேமிப்பது 
பிறவி கருவூலம் 

குறள் 227:
பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும் 
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.

காக்கைபோல் 
சேர்கையோடு உண்பவன் 
பசி நோய் அணுகாது 

குறள் 228:
ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை 
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

கொடுக்கும் இன்பம் 
கெடுக்கும் மனம் 
அறியாது 

குறள் 229:
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய 
தாமே தமியர் உணல்.

பெருக்கிய பொருளை 
பகிராமல் உண்பது 
பிச்சையை விட கொடியது 

குறள் 230:
சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம் 
ஈதல் இயையாக் கடை.


ஈயா மன துயரத்தை
வென்றது 
சாதல்...! No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

சிவன்யா ...!

மனதில் குலப்பத்துடன் பாபாவை சந்திக்க சென்றாள் சிவன்யா  அங்கே மனம் உருக பாபா நான் நல்லது தானே செய்த...