சென்ரியுவாய்த் திருக்குறள் 96 to 100

ஹிஷாலியின் திருக்குறள் சென்றியுக்கள் : 

குறள் 96:
அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை 
நாடி இனிய சொலின்.

நாட்டில் 
அறநெறி தழைக்க
இன்சொல் பேசுக

தீமை அகற்றி 
நல்வழிகாட்ட 
தேன் சொற்கள் போதும் 

குறள் 97:
நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று 
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

உலகத்தாரோடு ஒன்றுவது
பிறருக்கு நன்றி பயக்கும் 
பண் சொல்

குறள் 98:
சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் 
இம்மையும் இன்பம் தரும்.

அன்றும் இன்றும் என்றுமே 
புகழுடன் திகழ 
மனுநீதி சோழன் இன்சொல்லே...!

குறள் 99:
இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ 
வன்சொல் வழங்கு வது.

கடுஞ்சொல் பேசாதவர் 
வாழ்க்கை 
இன்பம் பெருகும்

குறள் 100:
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் 
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

இன்பமற்ற சொல்லை நாடுபவர்  
கனியை விட்டு 
விஷத்தை உண்பவர் 

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

சிவன்யா ...!

மனதில் குலப்பத்துடன் பாபாவை சந்திக்க சென்றாள் சிவன்யா  அங்கே மனம் உருக பாபா நான் நல்லது தானே செய்த...