சென்ரியுவாய்த் திருக்குறள் - 91 to 95


ஹிஷாலியின் திருக்குறள் சென்றியுக்கள் 
குறள் 91:
இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம் 
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.
வஞ்சனையற்று 
வாய்மையன்பு சொற்கள் 
இனிய சொல்.
வார்த்தையில் அன்பு 
நேசத்தில் காதல் உடையவர் 
அறம் அறிந்தவர்...! 
குறள் 92:
அகனமர்ந் தீதலின் நன்றே முகனமர்ந்
தின்சொல னாகப் பெறின்.
கொடுக்கும் கைகள் 
சிரிக்கும் புன்னகை 
பிறப்பின் நன்றிக்கடன் 
குறள் 93:
முகத்தான் அமர்ந்தினிது நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்!
பெரியவருடன் பணிவு 
சிரியவரிடன் அன்பு 
வாய்மையின் அறம்...!
குறள் 94:
துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

உயிர்த்திசை

விதைத்தவன் அயர்ந்து உறங்கிவிட்டான்  விடியலை தந்தவள் நீயல்லவோ  தாயே  படைத்தவன் துணையில் எனை வளர்க்க  பத்துப்பா...