சென்ரியுவாய்த் திருக்குறள் - 116-120


ஹிஷாலியின் திருக்குறள் சென்றியுக்கள் :

குறள் 116:
கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம் 
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்.
நீதி மறந்து 
அநீதி செய்தால் 
வாழ்க்கை கெடும் 
குறள் 117:
கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக 
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.
நீதியால் கெட்டான்
புகழ்
நிலைத்திருக்கிறது
குறள் 118:
சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபால் 
கோடாமை சான்றோர்க் கணி.
சம நீதியின் 
அளவு கோல் 
தராசு முள் 
குறள் 119:
சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா 
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.
நேர்மை நெஞ்சுறுதி 
கொண்டவரின் சொல் 
கடவுள் வாக்கு 
குறள் 120:
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் 
பிறவும் தமபோல் செயின்.
முதலாளி தொழிலாளி பார 
நேர்மை வாணிகம் 
சிறந்த லாபம் தரும் 

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

சிவன்யா ...!

மனதில் குலப்பத்துடன் பாபாவை சந்திக்க சென்றாள் சிவன்யா  அங்கே மனம் உருக பாபா நான் நல்லது தானே செய்த...