சென்ரியுவாய்த் திருக்குறள் - 101 to 110


ஹிஷாலியின் திருக்குறள் சென்ரியுக்கள்:

குறள் 101:
செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் 
வானகமும் ஆற்றல் அரிது.
பெருமைக்கு உதவாமல் 
வறுமைக்கு உதவுபவன் 
வான் வையகதிற்கு ஈடு ஆக  
குறள் 102:
காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.
உயிருக்கு போராடும் தருணத்தில் 
கைமாறு கருதா உதவி 
பூமியை விட மிகப் பெரியது 
குறள் 103:
பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் 
நன்மை கடலின் பெரிது.
பிறர் மொய் நாடாமல் 
பெருமையற்று செய்யும் உதவி 
கடலை விட பெரியது...!
குறள் 104:
தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் 
கொள்வர் பயன்தெரி வார்.
தர்கசமயத்தில் செய்யும் உதவி 
பயன் பெற்றோர் 
போற்றுவார் வானளவு
குறள் 105:
உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி 
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.
வாங்கிய உதவிக்கு மேல் 
பொருள் உதவுவது 
இருவரின் சிறந்த பண்பளவு...!
குறள் 106:
மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க 
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.
நேர்வழி நட்பு 
துன்பத்தில் தூக்கிவிட்ட நட்பு 
இரண்டையும் மறப்பது தவறு...!
குறள் 107:
எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் 
விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.
ஜென்மமெல்லாம் புகழ் பெற 
அடுத்தவரின் 
துன்பத்தை போக்குக 
குறள் 108:
நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது 
அன்றே மறப்பது நன்று.
இதயத்தின் நல் அறம் 
நல்லதை மறக்காமல்
கெட்டதை மறப்பது
குறள் 109:
கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த 
ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்.
கொலையளவு தீமை 
செய்தாலும் அவரின்   
முன் நன்மை மறவாதே 
குறள் 110:
எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை 
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு. 
பாவத்தை அழிக்கும் வழி
பிறரின்  நன்மையை 
மறக்காதிருந்தால் 

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

சிவன்யா ...!

மனதில் குலப்பத்துடன் பாபாவை சந்திக்க சென்றாள் சிவன்யா  அங்கே மனம் உருக பாபா நான் நல்லது தானே செய்த...