சென்ரியுவாய்த் திருக்குறள் - 71 to 75


குறள் 71: 
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர் 
புன்கணீர் பூசல் தரும். 
 ஹிஷாலீ சென்ரியு                           
இதயத்  தாழ்பாள் 
மெருகேறும் நேரம் 
அன்பின் வாசல் கண்ணீராகும் 
வானளவு துன்பம் 
கடுகளவும் இன்பம் 
அடக்கம் கண்ணீரில் 
குறள் 72: 
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் 
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. 
ஹிஷாலீ சென்ரியு  
உடல் பொருள் ஆவி 
அற்பணிக்கும் பிறப்பு 
உயிரின் சிறப்பு
குறள் 73: 
அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு 
என்போடு இயைந்த தொடர்பு. 
ஹிஷாலீ சென்ரியு  
அன்பின் பயன் 
மனிதனை மனிதன் 
மதித்து வாழ்தல் 
குறள் 74: 
அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும் 
நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு. 
ஹிஷாலீ சென்ரியு
ஈனும்  பிறவிக்கு   
ஈடான ஒன்று 
நட்புடன் கூடிய அன்பே  
குறள் 75: 
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து 
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு. 
ஹிஷாலீ சென்ரியு
ஆன்மாவின் 
நற்பயன் 
அன்பு கலந்த இல்வாழ்க்கை 

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

சிவன்யா ...!

மனதில் குலப்பத்துடன் பாபாவை சந்திக்க சென்றாள் சிவன்யா  அங்கே மனம் உருக பாபா நான் நல்லது தானே செய்த...