சொன்னக் காதல்....
மச்சி சொன்னக் காதல் சொர்கத்தில் சேரும்

சொல்லாதக் காதல் அடுத்தப் பக்கத்தில் வாடும்

-------------------------------------------------------------------------------

முன்னெல்லாம் புத்தகமும் கையுமா இருந்தாங்க

இப்போம் போனும் கையுமா இருக்காங்க
மச்சி என்னடா உலகம் .....

அதாண்டாரட்டைச் சூழி உலகம் !2 comments:

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 42

நீ எனக்கில்லையென்ற போதும் எப்படி முடிச்சுப் போட்டது அந்த ஒருதலைக் காதல்