மூட நம்பிக்கை...!


அவளோடு சில காலம்
அவனோடு பல காலம்
இன்ப துன்பங்கள்
இரண்டிலும் விதியோடு
முழு காலமும்
முந்தி சொல்கிறது
மூட நம்பிக்கையில்...!

1 comment:

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

இப்படிக்கு தழிழ் ...!

என் காதலை உன்னிடம்  சொன்னதை விட என்னிடம் சொன்னவை  தான் அதிகம் இப்படிக்கு தழிழ் (கவிதை)