அகத்தை விரும்பும் காதல்...!


முகத்தைப் பார்த்து 
விரும்பாதே பெண்ணி 
அகத்தை விரும்பிபார் 

உன் கண்ணுள்ளவரை காவல் 
இருப்பாள் 
அன்பு மனைவியாய் 
ஆசை குழந்தையாய் 

துன்பத்தில் நீ சிந்தும் 
கண்ணீரில் இன்பமாய் 
நனைந்து 

உன் துன்பத்தைக் கூட 
இன்பமாய் மாற்றுவாள் 
பண்புள்ள காதலியாய் இந்த 
பாருலகில் .... !


No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 49

நாவால் சுட்டுவிட்டு முத்தத்தால் அணைத்தாலும் மறையவில்லை வடு