ஈர ரத்தம்...!


மாடாய் பிறந்து - பின் 
ஓடாய் திரியும் ஏழைக்கு
இருக்க ஓலை இல்லை 
படுக்க பாயில்லை - ஆனால் 

பாடாய் படுத்தும் பணக்காரன் 
மெத்தையில் தூங்கி - பின் 
நித்திரையில் கூட 

நீல வானத்தை தொடுகிறான் 
ஏழையின் ஈர ரத்தத்தில் 
கசிந்தக் கோடிப் பணத்தில் ..!

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

இப்படிக்கு தழிழ் ...!

என் காதலை உன்னிடம்  சொன்னதை விட என்னிடம் சொன்னவை  தான் அதிகம் இப்படிக்கு தழிழ் (கவிதை)