தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 58

எழுவாய் பயனிலை 
இருந்தும் 
ஏதுமற்று கிடக்கிறது 
நம் காதல் இலக்கணம்

கவிச்சூரியன் மே- 2018 மாத மின்னிதழ் !

எரியும் மெழுகுவர்த்தி 
ஊதி அணைத்தபடி 
பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் 
மூழ்குமென தெரிந்தும் 
கப்பல் விடுகிறான் 
வெற்றுக் காகிதத்தில் 
பேருந்து இல்லா 
சாலையில் பயணிக்கிறது 
கிராமத்துக் கல்வி 
சித்திரை திருவிழா 
முதலில் வந்தது 
சொந்த ஊர் ஞாபகம் 
குலதெய்வ வழிபாடு 
பயணம் முடியும் வரை 
காதல் பாடல்கள் 

mhishavideo - 21