சுகமானது...!

இதயம் / காலம் 
சுமையானது மட்டுமல்ல 
சுகமானதும் கூட 
நினைத்ததை மறைத்து 
கிடைத்ததை ரசிக்கும் போது ...!

ஹிஷாலியின் ஹைக்கூ

ஏற்றிய தீபம் 
இறங்கவில்லை(யே )
மனபாரம் ...!

எதற்கும் ஆசைபடாத 
சூரியன் 
ஏக்கத்தில் நிலா ...!

குரல் வளம் இல்லா
காட்டில் 
கூவும் குயில் ...!

காற்றில் நடனமாடும் 
மரங்கள் 
ரசித்தபடியே நிலா ...!

தாய் பால் 
காதல் 
புட்டிப் பால்...!

வானத்தில் கோலமிட்டன
பறவைகள் 
பசியாறியது இயற்கை 

சாலையற்ற சோலை
அணிவக்கும்
எறும்புகள் ...!

பூ ஒன்று 
புன்னகை பலவிதம் 
வாழ்க்கை தோட்ம் ...!

ஒவ்வொரு மரணத்திலும்
ஒளிந்திருக்கிறது எதோ ஒரு 
காதல் தோல்வி ...!

இரும்பிடம் 
தோற்றுப் போனது 
வறுமை ...!

ஒருதலைக் காதல் என்று ...!

திரைக்கதை வசனம் 
இல்லாமல் 
எனக்குள் ஓர் காதல் 
விருது பெற்றது 
ஒருதலைக் காதல் என்று ...!

mhishavideo - 21