காதலும் கற்று மற...!


நடப்பதை மறக்கிறேன்
நினைப்பதை அடைய

கிடைப்பதை வெறுக்கிறேன்
என்னை நினைப்பதை
மீண்டும் அடைய

காதலில்
கிடைப்பதும் எடுப்பதும்
இல்லையென்றால்
உலகில் படைப்புகள் இல்லாமல்
போய்விடும் ....!

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 57

எழுவாய் பயனிலை  இருந்தும்  ஏதுமற்று கிடக்கிறது  நம் காதல் இலக்கணம்