காதல் அழிவதில்லை - 2


எத்தனையோ
காதல்கள் பிறக்கின்றன
இறக்கின்றன ஆனால்
காதல் அழிவதில்லை ...!

காதல் செய்யும் காதலர்கள் தான்
அழிகிறார்கள் ....!

காரணம் ?
உறவாடித் திரியும் வயதில்
காதல் களவாடி பிறந்ததால்

நினைவாடித் திரிந்து பார்
நித்தம் நித்தம் நிந்தனையில்

உளவாக விடியும் உனது மஞ்சதில்
உயிர் கொண்டக் காதல் புற ...!

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

mhishavideo - 21