சென்ரியுவாய்த் திருக்குறள் - 51 to 60


குறள் 51: 
மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.
குறைந்த வருவாய் 
நிறைந்த அன்பு 
மனைவியின் கடமை 
பசியிலும் பால்முகம் 
மாறா இல்லறம் 
துணைவியின் நற்பண்பு 
தன் குடும்பம் தாய்வீடு 
பிரிக்கா மனைவி 
வருவாய் தலைவி 
குறள் 52:
மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.
நற்பண்புள்ள மனைவி 
அமைவது 
தலைவனின் தனிச்சிறப்பு 
மாசற்ற 
இல்வாழ்க்கை 
மனைவியின் பாக்கியம் 
சிறப்பில்லா வாழ்வு
குடும்பத்தின் அழிவு 
குணம் தவறிய மனைவி 
குறள் 53:
இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை?.
கோடியில் புரண்டாலும் 
குடும்பம் தழைக்க  
மனைவி சீதையாக 
இருப்பது 
இல்லாமல் போக்குவது 
பண்பற்ற மனைவி 
ஆயிரம் சொந்தங்கள் நடுவில் 
தெய்வமாய் வாழ்கிறாள் 
பண்பு குறையா மனைவி 
குறள் 54:
பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்.
வறுமையிலும் 
வாசம் மாற கற்பு 
மண்ணின் பெருமை
பிறப்பில் குறையிருந்தாலும் 
வளர்ப்பில் வானம் தொடுவது 
கற்பின் இலக்கணம்
மாற்றுத்திறநாளி
இல்லா பிறப்பு 
பெண்ணின் கற்பு
குறள் 55:
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.
மனைவியின் சொல்
வான் வார்க்கும் 
கணவனை வணங்கினாள்
கணவன் வாக்கு 
கன்னியின் நாக்கு 
இடியுடன் மழை 
ஐயும் பூதங்களும் அடிமை 
மனைவியின் கட்டளைக்கு 
கணவனே தெய்வமானால்  
குறள் 56:
தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.
கணவனின் புகழ்பெருமையை 
நிலைநாட்டுபவள் 
கற்புநெறி தவாறபெண் 
கற்பில் உள்ளது
பெண்ணின் 
கணவன் உயிர் 
அறத்தின் குலவிளக்கு
உடலும் உள்ளமும் 
கணவனுக்கே அர்ப்பணிப்பவள் 
குறள் 57:
சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.
அடிமைபடுத்துவது 
அறியாமை 
மானம்காக்கும் மகளிரை 
கற்பின் பயன் 
பண்பால் நிறையும் 
கணவனில்லா பெண் 
சிறைப்பட்ட கற்பு 
சிதைந்துவிடும் 
மன அடக்கமில்லா பெண் 
குறள் 58:
பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு.
காமத்தால் அழியாத 
கணவனின் நற்பண்பு 
பெண்ணின் பெருஞ்சிறப்பு
பெண்ணின் 
இல்வாழ்க்கை சிறக்க   
கணவனின் நற்பண்புகள் 
மனதாலும் உடலாலும் 
கலங்கப்படா பெண்
தேவலோக பெண்ணாவாள் 
குறள் 59:
புகழ்புரிந்த இல்லிலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை.
வீதியில் தலை நிமிர்ந்து 
நடப்பதில்லை 
தாசிகள்
கலங்கியது காளை 
கன்னித்தன்மையற்ற 
மனைவியால்  
புகழ் தேடிய மனைவி 
வெக்கத்தில் 
ஆண் சிங்கம் 
குறள் 60:
மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்று அதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு.
மங்கலப் பண்பாடு 
மாசற்ற குழந்தைகள்   
சிறந்த அணிகலன் 
நல்ல கணவன் மனைவி பிள்ளை
அமைந்த இல்வாழ்க்கை
பண்பாட்டின் அணிகலன் 
அகஅழகில் மனைவி 
புறஅழகில் பிள்ளை 
கணவனின் பேறு

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

சிவன்யா ...!

மனதில் குலப்பத்துடன் பாபாவை சந்திக்க சென்றாள் சிவன்யா  அங்கே மனம் உருக பாபா நான் நல்லது தானே செய்த...