தோழா - நீ    வறண்ட நிலத்தை
வாங்கிடும் தோழா - நீ
வகைவகையான
விதைகள் விதைத்தால்
விளைந்திடுமா தோழா

     உழுத நிலத்தில்
வீடுகட்டும் தோழா - நீ
உடைத்து மீண்டும்
விதைக்க நினைத்தால்
வளமாகிடுமா தோழா

     காட்டை அழித்து
காற்று வாங்கிடும் தோழா -நீ
கார் மேகத்தை
கிழித்து பார்த்தால்
மழை பொழிந்திடுமா தோழா

     கண்ணீரை விற்று
கடவுளை வாங்கும் தோழா -நீ
கதிரவனை மறைத்து
கார் மேகத்தை
வாங்கிட முடியுமா தோழா

     எண்ணியதெல்லாம்
எடுத்துக்கொடுக்கும்
பூமியிருக்கு தோழா - நீ
எழுந்து இன்றே வளமாக்க
எண்ணிவிடு தோழா ...!

சீரழியும் பண்பாடு ...!

வாழ்க்கையில் 
ஒளிந்திருக்கும் 
பண்பாட்டை 
மீட்டெடுக்க 
முயற்சிப்பதற்குள் 
கடிந்து கொண்டிருக்கிறது 
காலத்தின் அலச்சியத்தோடு
சுருங்கிக்கொண்டே 
செல்லும் ஆடை 
அலங்கராத்தில் 
நிரம்பி வழியும் 
மதுக்குடுவைகள் 
தள்ளாடிக் கொண்டிருகிறது 
தன்மானத்தின் கண்ணீரோடு
வானம் பூமி 
தவிர வரைமுறைகள் 
எல்லாம் வழி தவறும் 
உறவு முறையில் 
உலவிக் கொண்டிருக்கிறது 
இன்னொரு உறவை 
முறித்துவைக்கும் முயற்சியோடு
ஓவியமோ காவியமோ 
வரைந்து முடிப்பதற்குள் 
வழிந்துகிடக்கிறது 
அங்கிங்கும் அரைகுறை 
கலை நயத்தோடு
கட்டடக்கலை 
படித்து அரிவதற்குள் 
முடித்துவிட்டது 
பிணமா பணமா 
என்ற பட்டிமன்றத்தோடு
இப்படி ...
எல்லாம் அறிந்த மனம் 
காலத்தோடு இணையும் 
கர்ம வினையைத் தேடி 
எதிர்த்து நிற்கிறது 
ஏமாறவில்லை காலன் ...!

கொலுசு - ஹைக்கூ Aug - 2019

மழை ஓய்ந்த சப்தம்  வாசற் கதவைத் திறக்கையில்  வானில் ரங்கோலி கரையில் பூ வழி நெடுகிலும் உ...