பளுதூக்கிய பேனா ...!பல கவிஞர்கள் 
பளுதூக்கிய 
பேனாக்களில் 
சிலவை தான் 
விருதானது 
பலவை 
இன்னும் விதையாகவே 
வாழ்கிறது மண்ணில் ...!

2 comments:

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

தன்முனைக் கவிதைகள் நானிலு - 49

நாவால் சுட்டுவிட்டு முத்தத்தால் அணைத்தாலும் மறையவில்லை வடு