மூன்றெழுத்து பகுதி - 1


நம் தாய் மொழியாம்
தமிழ் மூன்றெழுத்து

தமிழை பேசும்
அன்னை மூன்றெழுத்து

அன்னை பெற்ற
பிள்ளை மூன்றெழுத்து.

பிள்ளை கற்ற
காதல் மூன்றெழுத்து

காதல் தந்த
சாதல் மூன்றெழுத்து

சாதல் கண்டு மீண்டும்வாழும்
உயிர் மூன்றெழுத்து

உயிர்கள் படைத்த
அன்பு மூன்றெழுத்து

அன்பை தந்த
உறவு மூன்றெழுத்து

உறவை இணைக்கும்
நிறைவு மூன்றெழுத்து

நிறைவில் பெற்ற
உடல் மூன்றெழுத்து

அவ்உடலே மண்ணில் விதைக்கும்
மூச்சு மூன்றெழுத்து

No comments:

Post a Comment

இப்பிளாக்கில் வரும் கதை கட்டுரை கவிதை அனைத்தும்
வெறும் கற்பனையே!

தங்கள் வருகைக்கும் பதிவு குறித்த கருத்திற்கு அன்பு நன்றிகள்

தொடர்ந்து வாருங்கள் கருத்தை தாருங்கள் ...

சிவன்யா ...!

மனதில் குலப்பத்துடன் பாபாவை சந்திக்க சென்றாள் சிவன்யா  அங்கே மனம் உருக பாபா நான் நல்லது தானே செய்த...