கணக்கு பார்க்கிறேன் !

கடவுளை வஞ்சித்துவிட்டு
கணக்கு பார்க்கிறேன்
கருமாதி செலவை !

சில தந்தையின் உயிர்கள் !

சிரித்த நாட்களை விட
சிந்தித்த நாட்கள் தான் அதிகம்
இந்த மது கடைகள் எப்போது
நிரந்தரமாக முடக்கப்படும் என்று
அதற்குள் முடங்கிவிட்டது
சில தந்தையின் உயிர்கள் !

எதிரிகளாகிவிட்டோம் !

இறப்பின் ருசியை அறியாதவரை
நானும் கடவுளும் செல்லப்பிள்ளைகள் தான்
அறிந்தப் பின் எதிரிகளாகிவிட்டோம் 😢😢😢😢😢😢

mhishavideo - 21