கவிச் சூரியன் - செப்டம்பர் - 2018

பெரிய மலை
மோதி எதிரொலிக்கும்
மாட்டுவண்டி சப்த்தம்

மலை உச்சியை
உரசிக் கொண்டிருந்தன
மேகத் கூட்டங்கள்

காற்றடித்ததும்
மூழ்கியது
கப்பற்கரான் வாழ்வு

காலிப் பானை
நிரம்பி வழியுது
ஏழையின் பசி

ஒடும் மேகம்
மெல்ல பதுங்கும்
மலர்க் கொடி

கொலுசு - ஹைக்கூ Aug - 2019

மழை ஓய்ந்த சப்தம்  வாசற் கதவைத் திறக்கையில்  வானில் ரங்கோலி கரையில் பூ வழி நெடுகிலும் உ...